Съюзът на автосервизите е създаден през 2017г. Правилата за функциониране на организацията са уредени с устав. Приемането и спазването на устава за работа и постигане на целите е основното изискване към членовете на Съюза на автосервизите.

Мисия

 • Съюзът ще работи за обединяване на законните автосервизи в България.

 • Промяната в закона за въвеждането на нормативна уредба, която да регламентира дейността на автосервизите.

 • Автосервизите само с лиценз.

  Цели

 • Да работи за издаването на електронен каталог на законните автосервизи в България.

 • Да ориентира клиентите към лицензираните автосервизи в България.

 • Да сътрудничи с държавни органи при изготвянето на закони и подзаконови актове, касаещи автосервизите в България.


  Средствата, с които сдружението си служи за постигане на целите си са: организиране и провеждане на семинари, курсове, лекции и срещи със специалисти, участия в прояви свързани със автосервизна дейност в страната, консултации и правна помощ на членовете на съюза, срещи и контакти със други организации, поддържане на собствена информационна мрежа, участие в разработването на нормативни документи, проекти и концепции в областта на автосервизите.

  Съюз на автосервизите

  Съюзът на автосервизите е създаден през 2017г. Правилата за функциониране на организацията са уредени с устав. Приемането и спазването на устава за работа и постигане на целите е основното изискване към членовете на Съюза на автосервизите... Научете повече

  За контакти

  Съобщи за нередност

  Онлайн форма за подаване на сигнали

  Сигнали можете да подавате и на нашия e-mail, както и писмено до адреса ни указан в раздел контакти.