Заседание на управителния съвет на СЪЮЗ НА АВТОСЕРВИЗИТЕ 06.02.2017

1. Вземане на решение по Чл.11, приемане на нови членове на Сдружението. 2. Вземане на решение по Чл.14, членският внос на членовете на Сдружението.


П Р О Т О К О Л
от
ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
”СЪЮЗ НА АВТОСЕРВИЗИТЕ”

Днес, 06.02.2017 год, в град Варна, се проведе заседание на Управителния съвет на “СЪЮЗ НА АВТОСЕРВИЗИТЕ”.
На заседанието присъстват:
  • 1. Юли Атев, управител и представляващ  АВТОНЕТ БГ ЕООД, ПРЕДСЕДАТЕЛ
  • 2. Момчил Мирчев, управител и представляващ  ВИЗИЯ ЕООД, ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
  • 3. Юлиана Атева, управител и представляващ  АВТОЧАСТИТЕ БГ ЕООД, ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ /Присъстваща с двустранна видео-конферентна връзка/

Събранието протече при следния дневен ред:
  • 1. Вземане на решение по Чл.11, приемане на нови членове на Сдружението.
  • 2. Вземане на решение по Чл.14, членският внос на членовете на Сдружението.

По т.1 след обсъждане на условията за прием на нови Членове в Сдружението, Управителния съвет на “СЪЮЗ НА АВТОСЕРВИЗИТЕ”

РЕШИ:
 
    Кандидатите да отправят писмена молба с декларация, че приемат Устава на сдружението със заявка по електронен път на сайта на сдружението.
    Приетият нов член внася годишен членски внос по указаната банкова сметка на сдружението при получаването на документ за годишен членски внос.
    Приетият нов член се вписва в сайта на Съюза и същият да получава по куриер Сертификат за членство и квитанция за платения членски внос. Сертификата  е собственост на Сдружението и при прекратяване на членството се връща на Сдружението.
 
По т.2 след обсъждане на икономическата обстановка в България, Управителния съвет на ”СЪЮЗ НА АВТОСЕРВИЗИТЕ” 
 
РЕШИ:
 
    Членовете на Сдружението дължат годишна встъпителна вноска 100 /сто/ лева при възникването на членственото им правоотношение.
    Членовете на Сдружението, лоялни клиенти от 2008 до 2017 година на АВТОНЕТ БГ  не дължат годишен членски внос.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Управителен съвет:
Юли Атев
Момчил Мирчев
Юлиана Атева


Назад

Съюз на автосервизите

Съюзът на автосервизите е създаден през 2017г. Правилата за функциониране на организацията са уредени с устав. Приемането и спазването на устава за работа и постигане на целите е основното изискване към членовете на Съюза на автосервизите... Научете повече

За контакти
(0887) 572-364

Съобщи за нередност

Онлайн форма за подаване на сигнали

Сигнали можете да подавате и на нашия e-mail, както и писмено до адреса ни указан в раздел контакти.